DİKKAT GERİLİM ALTINDA ÇALIŞMA VAR KARTI MAVİSAFETY

 

Ebat : Sari renk 10x18 Cm. Renk: Sarı Yırtılmaz, Kırılmaz Kuş Gözlü-25cm kablo bağı ile asılır. YTİM ( Yük Tevzi işletme Müdürlüğü) tarafından TM. İşletme Teknisyenlerine doldurtulur. Gerilim altında çalışma yapılacak teçhizatın, gerilimli kesicilerin uzaktan kumanda butonlarına asılır. Bu kart üzerinde aşağıdaki hususların belirtilmesi gerekir - Çalışma yapılan ekiple haberleşme şekli, - Kesici tekrar kapama rölesi varsa harici edildiği NOT : Eğer kartın arkasında "Kesici açıldığında ekipten haber gelmeden kapatılmayacak " diye bir not varsa, bu durumda kartın üzerinde tekrar kapama süresi verilmiş olsa dahi geçersiz olup kesici herhangi bir nedenle açtığında ekip şefi veya sorumlusu ile görüşmeden kesinlikle kapatılamaz

 


25-02-202404:06:44Pazar