İş Güvenliği Malzemeleri Standartları ve Teknik Bilgileri

İş Ayakkabıları Standartları

EN 347 Minimal riskler için ayak koruma standardı

EN 346 Koruyucu ayakkabı standardı (100 joule’lük darbeye karşı ayak koruma)

EN 345 Koruyucu ayakkabı standardı (200 joule’lük darbeye karşı ayak koruma)

Koruyucu ayakkabı standartları kapsamında kullanılan ortak semboller

P : Çelik ara taban (1100 kg'a kadar geçirgenlik direnci)

C : Elektrik direnci 100 KiloOhm'a kadar (iletken ayakkabı)

HI : Sıcaklığa karşı izolasyon

A : Antistatik ayakkabı (elektrik direnci 0.1 - 1000 MegaOhm arası)

CI : Soğuğa karşı izolasyon

HRO : ısıya dirençli taban (300ºC'ye kadar)

WRU : suya dayanıklı saya (ayakkabı yüzeyi)

E : topuk bölgesinin enerji abzorbsiyonu

ESD : elektrostatik boşalım

İş Elbiseleri Standartları

EN 343 Yağmurluk standardı

EN 340 Genel iş elbiseleri standardı

EN 467 Sıvı kimyasallara karşı önlük standardı

EN 465 Kimyasallara karşı elbise standardı

EN 20471 Reflektif elbise standardı

EN 469 İtfaiyeciler koruyucu elbise standardı

EN ISO 11612 Isı ve alevden koruyucu giyecekler standardı (El Ürünleri Dışında)

EN ISO 11611 Kaynak sıçramalarına karşı koruyucu elbise standardı

EN 1149 Elektriksel boşalma önlemek amacıyla elektrostatik yük yayıcı giyecek standardı

EN 61482 Elektrik arkından kaynaklı termal tehlikelere karşı koruyucu giyecek standardı

EN 412 Kesilmeye karşı önlük standardı

EN 464 Sıvı-gaz kimyasal koruyuculu elbiseler standardı

EN 1073-1 Radyoaktif kirliliğe karşı elbise standartı

İş Eldivenleri Standartları

Standart EN 388: 2003 Mekanik Risk

Standart EN 407: 2004 Isı Riskleri

Standart EN 374: 2003 Kimyasal Risk

Standart EN 421: 1994 İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyoaktif Risk

Standart EN 511: 1994 Soğuk Ortam Riski

Standart EN 659+A1: 2008 İtfaiyeci Isı ve Alev Riski

Standart EN 1082-1 Bıçak Kesikleri ve Batma Riski

Standart EN 12477: 2001 Kaynak Sıçramaları Riski

Standart EN 60903 2003 Elektrik Voltaj Riski

Kafa Koruyucular Standartları

EN 397 Baret

EN 443 Yangın Kaskları

EN 812 Bariyerli Kep

Kulak Koruyucular Standartları

EN 352-1 Kulaklıklar

EN 352-2 Kulak Tıkaçları

EN 352-3 Barete Takılır Kulaklıklar

Göz Koruyucular Standartları

EN 166 Teknik performans standartı

EN 167 Optik testler için yönetimler

EN 168 Optik testlerin dışındaki testler

EN 169 Kaynak filtreleri

EN 170 Ultraviyole filtreleri

EN 171 Kızılötesi ışın filtreleri

EN 172 Sanayi kullanımı için parlaklık filtreleri

EN 175 Kaynak işlemlerinde yüz koruma ekipmanları

EN 207 Lazere karşı koruyucu ürün

EN 208 Lazer ışın ayarlanmasına dair koruyucular

Yüksekte Çalışma Ekipmanları Düşüş Koruyucular Standartları

EN 355 Şok emici halatlar için standart

EN 358 Bel tipi emniyet kemer standardı

EN 361 Paraşüt tipi emniyet kemer standardı

EN 362 Emniyet kancası standardı

EN 353 Halatlı frenleme sistemi standardı

EN 360 Geri sarımlı makara düşme önleyici için standart

Gaz ve Buhar Filtreleri Standartları

A Organik gaz ve buharlar için kullanılacak filtre Kaynama noktası 65 C° yüksek

B İnorganik gaz ve buharlar için kullanılacak filtre

E Asit gazlar için kullanılacak filtre

K Amonyak ve ürevleri için kullanılacak filtre

Solunum Koruyucular Standartları

EN 136 Tam Yüz Gaz Maskeleri

EN 137 Solunum Tüp ve Sırtlıkları

EN 139 Temiz Hava Beslemeli Maskeler

EN 140 Yarım Yüz Gaz Maskeleri

EN 141 Gaz-Buhar Filtreleri

EN 149 Bakım Gerektirmeyen Maskeler

EN 270 Temiz Hava Beslemeli Başlıklar

EN 403 Kaçış Maskeleri

EN 405 Bakım Gerektirmeyen Gaz-Buhar Maskeleri

24-04-202405:28:19aramba
\r\n